Изпълнение на водолазни услуги във връзка с монтаж на котвени линии в акваторията на рибарск

Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Изпълнение на водолазни услуги във връзка с монтаж на котвени линии в акваторията на рибарско пристанище кв. Сарафово, Бургас". 

 

Електронна преписка

 

1. Заповед; 

2. Технически условия и спецификация

3. Приложения

4. Проект на договор

5. Публична покана.

6. Отговор на запитване

7. Протокол

8. Договор ;   Номер: Д-8/16.04.2015 год.; Публикувано на:  20 април 2015 година, 10:30ч. 

 

За детайла информация и достъп до обявлението за обществена поръчка: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9039891

 

 

    Rolex's Sunday watch is a symbol of replica fake watches unparalleled dignity. The oyster shell waterproof to fake uk a depth of 100 meters, the 36 mm case with 18ct Gold material to build, to represent truly respected status. The unique middle case is made of swiss watches solid metal.

    © 2013 ОП Спортни Имоти Община Бургас