Обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Уникален номер в регистъра на АОП: 9054048
Публикувано на: понеделник, 04 юли 2016 год.
Валидно до: петък, 19 юли 2016, 17:15

 

Обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, чрез събиране на оферти с обява  с предмет: „Извършване на строително-ремонтни дейности на спортни обекти на територията на Община Бургас“. 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9054048

    Rolex's Sunday watch is a symbol of replica fake watches unparalleled dignity. The oyster shell waterproof to fake uk a depth of 100 meters, the 36 mm case with 18ct Gold material to build, to represent truly respected status. The unique middle case is made of swiss watches solid metal.

    © 2013 ОП Спортни Имоти Община Бургас