„Организиране и извършване през летен сезон 2015 г. /две хиляди и петнадесета/ водно-спасит

Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: „Организиране и извършване през летен сезон 2015 г. /две хиляди и петнадесета/  водно-спасителна дейност на територията на плажната ивица /брега/ на Морски плаж  ”Бургас-Централен”, както и в прилежащата акватория на Черно море"

 

Електронна преписка

 

1. Заповед; 

2. Приложения; 

3. Проект на договор

4. Публична покана.

5. Протокол от дейността на комисията.

     дата: 13:56:31,  26 май 2015 

6. Договор

    дата: 09:26:15, 15 юни 2015 

 

 

За детайла информация и достъп до обявлението за обществена поръчка: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041599

    Rolex's Sunday watch is a symbol of replica fake watches unparalleled dignity. The oyster shell waterproof to fake uk a depth of 100 meters, the 36 mm case with 18ct Gold material to build, to represent truly respected status. The unique middle case is made of swiss watches solid metal.

    © 2013 ОП Спортни Имоти Община Бургас