Публична покана по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет : „Доставка на обзавеждане и оборудва

Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на обзавеждане и оборудване за Учебен корпус с вътрешен басейн, две мултифункционални спортни зали и кафе - клуб с тераса" - 49 бр. артикули и за Закрит плувен басейн в ПИ с идентификатор 07079.651.72, УПИ I, кв.135 по плана на РЦ "Меден Рудник", Бургас - 10 бр. артикули.

 

1. Заповед

2. Технически условия и спецификации

3. Приложения

- Басейн

- Корпус

4. Проект на договор

5. Публична покана

6. Разяснения

7. Протокол

8. Договор

Номер: Д-22/26.11.2014 год.

Дата: 10:56, 3 декември 2014 год.

 

За детайлна информация и достъп до обявлението за обществена поръчка , посетете интернет страницата на Агенциата за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9034559

    Rolex's Sunday watch is a symbol of replica fake watches unparalleled dignity. The oyster shell waterproof to fake uk a depth of 100 meters, the 36 mm case with 18ct Gold material to build, to represent truly respected status. The unique middle case is made of swiss watches solid metal.

    © 2013 ОП Спортни Имоти Община Бургас