„Товар, транспортиране и депониране на отпадъци (животинска тор), намиращи се на територията

Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: „Товар, транспортиране и депониране на отпадъци (животинска тор), намиращи се на територията на „Конно - развлекателен център в парк „Езеро” -  гр. Бургас".

 

Електронна преписка: 

1. Публична покана

2. Проект на договор;

3. Заповед

4. Образци на приложения. 

5. Протокол

    24.11.2015 год. 11:50

6. Договор Д-16/14.12.2015 год.

 

За детайла информация и достъп до обявлението за обществена поръчка: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047405

 


    Rolex's Sunday watch is a symbol of replica fake watches unparalleled dignity. The oyster shell waterproof to fake uk a depth of 100 meters, the 36 mm case with 18ct Gold material to build, to represent truly respected status. The unique middle case is made of swiss watches solid metal.

    © 2013 ОП Спортни Имоти Община Бургас