25.7.2014 г.

„Товар, транспортиране и депониране на отпадъци (животинска тор), намиращи се на територията на

Публична покана по реда на Глава осем "а", за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Товар, транспортиране и депониране на отпадъци (животинска тор), намиращи се на територията на "Конно - развлекателен център в парк "Езеро" - гр. Бургас."

 

Заповед

Приложения

Проект договор

Публична покана

Протокол

Договор

    Rolex's Sunday watch is a symbol of replica fake watches unparalleled dignity. The oyster shell waterproof to fake uk a depth of 100 meters, the 36 mm case with 18ct Gold material to build, to represent truly respected status. The unique middle case is made of swiss watches solid metal.

    © 2013 ОП Спортни Имоти Община Бургас